Česky | English
Co a jak tvořil...

O díle

akademického malíře Jaromíra Fajkuse
(25. 3. 1924 – 30. 6. 2009)

Akademický malíř Jaromír Fajkus si osvojil v průběhu svého tvůrčího působení několik výtvarných technik. Těžištěm jeho tvorby byla malba olejem na plátno nebo sololitovou desku. Kromě toho používal velkou měrou grafiku (větší i malé - novoročenky) a v neposlední řadě i mozaiku, vitráž a sgrafito.

Náměty jeho obrazů byly:

Výtvarné techniky i náměty se díky vnějším nebo vnitřním popudům v čase různě překrývaly a střídaly podle aktuální chuti a potenciálu tvůrčího ducha malíře tak, jak to u velkých uměleckých osobností bývá.

Akademický malíř Jaromír Fajkus se trvale zdokonaloval a byl si vědom zrání svého malířského umění a citu k barvě. Proto měl ve zvyku se, často i po mnoha letech, vracet ke svým malbám olejem a dotvářet je podle svých nejnovějších poznatků. Zároveň s jeho uměleckou osobností takto zrálo i jeho dílo. Každý z jeho obrazů tak v sobě zahrnuje výsledky dlouhodobé průběžné tvorby.

Akademický malíř Jaromír Fajkus se ztotožňoval s klasickým přístupem k malířství, který vyžadoval po umělci mistrovské zvládnutí malířského řemesla. Jeho vynikající prvotní realistické ztvárnění se vzápětí posunulo směrem k impresi, vyšší úrovni zobrazení reality.

Na naprosté většině jeho výtvorů je zobrazen skutečný objekt, jak ho malíř vidí ve své vlastní krásné představě. Jde na první pohled o dokonalý řemeslný výtvor, avšak divák teprve po dalším prohlížení a studiu jednotlivých tahů štětcem pochopí genialitu barevného i tvarového provedení obrazu. Počátkem nového tisíciletí namaloval akademický malíř Jaromír Fajkus několik obrazů, které předchozímu popisu neodpovídají. Fantastické výjevy jsou malým ostrůvkem abstraktního umění v jeho celoživotním díle.

Jeho malby olejem jsou hluboce zasahující umělecká díla - čím více si je člověk prohlíží, tím více je obdivuje, jeví se mu čím dál krásnější a nikdy nezačnou nudit, kterýžto princip lze najít jako jeden z klíčových rozlišovacích znaků opravdového umění. Z tohoto pohledu je úroveň jeho maleb olejem směle srovnatelná s vrcholnými impresionisty 19. a 20. století.

Mistrovská díla akademického malíře Jaromíra Fajkuse, dosud českou a světovou veřejností nedoceněná, patří nepochybně k nevyzvednutým pokladům české i světové výtvarné tvorby. Čas jeho objevení teprve přichází...

Typologie tvorby


Z doby studií a studijního putování po Střední Asii a státech tehdejšího SSSR

Chlapec s oslíkem
Chlapec s oslíkem
1955, 65x45cm
2.ročník Akademie v Leningradě
Malí přátelé
Malí přátelé
1964, 37x32cm
Ruský venkovan
Ruský venkovan
1956, 56x70cm
3.ročník Akademie v Leningradě

Figurální malby osob a zvířat na pozadí situace nebo místa

Selské povstání na Hukvalech
Selské povstání na Hukvalech
1959, 172x120cm
Námět z historie rodného kraje měl kořeny v zájmu ak.mal. Jaromíra Fajkuse o historické události svého rodiště - Valašska, podhůří Beskyd. Materiál a zkušební skicy z prázdnin 1954 a 1958, které trávil doma, mu posloužily jako základ k vypracování závěrečné práce na Akademii v Leningradě. Práci Selské povstání na Hukvaldech autor obhájil jako státní diplomovou práci. Jeden ze dvou autorských exemplářů je vystaven v DKLJ v Havířově.
Ve stáji
Ve stáji
1962, 17x25cm

Pustá i obydlená krajina (Morava, Slezsko, Šumava)

Zejména po roce 1961 začal malovat krajinu beskydských hor a údolí, a také okolí rodiště své manželky v Dukovanech. K motivu krajiny se od té doby mnohokrát vracel a studoval jej. Od roku 1968 maloval také krajinu Šumavy, kterou znal již ze školního pobytu v době studia na AVU v Praze.

Ostrá hora
Ostrá hora
1976, 17x24cm
Blízko nebe
Blízko nebe
1976, 24x17cm
Dukovany
Dukovany
1962, 70x50cm

Květiny, stromy a zátiší

Oblíbené téma kytice ve všech podobách prozrazují mistrovství vyvážení barev, stínu a působení okolí předmětu na jeho vnímání.

Rozkvetlý strom
Rozkvetlý strom
1990, 18x26cm
Pestrá kytice
Pestrá kytice
1991, 18x26cm
Převrácený košík
Převrácený košík
1991, 35x25cm
Mečíky
Mečíky
1965, 30x45cm

Portréty a postavy žen, dívek a dětí

Lidská tvář, zvláště tvář ženy nebo dívky, je pro malíře nevyčerpatelným zdrojem krásy.

Děvčátko
Děvčátko
1999, 17x25cm
Dívenka
Dívenka
1999, 17x25cm
Zdislava
Zdislava
1975, 18x26cm
Dívka s copánkem
Dívka s copánkem
1999, 17x25cm

Jemné ženské akty

Zamyšlení
Zamyšlení
1988, 18x26cm
Po koupeli
Po koupeli
1986, 18x26cm
Nahá siesta II
Nahá siesta II
1994, 16x11cm
Po sprše
Po sprše
1995, 8x15cm

Ostatní, speciální a příležitostné náměty

Abstraktní malby, industriální náměty, pravidelné grafiky-novoročenky, atp.

Novoročenka 1982
Novoročenka 1982
1981, 11x14cm
Marsaida
Marsaida
1999, 40x50cm

Výtvarné práce na veřejném prostranství

Veřejné realizace:

Výstavy

Díla akademického malíře Jaromíra Fajkuse byla v letech jeho největší vystavovatelské aktivity (1960 - 1985) vystavována na mnoha regionálních samostatných i společných výstavách obrazů a grafik. Jeho poslední vlastní výstava se konala v roce 2009 u příležitosti 85.narozenin v havířovské galerii Radost (asi 70 olejů, kreseb a grafik), vzpomínková výstava pak v roce 2014 u příležitosti nedožitých 90. narozenin v areálu Městské knihovny v Havířově (asi 60 olejů a grafik).

Účast na výstavách (výběr):

Samostatné výstavy (výběr):

Odkazy ve veřejných zdrojích

O malíři<-Předchozí
Další->Katalog

© Dobruse Fajkusova 2014