Česky | English
Můžete koupit...

Nabídka výtvarných prací

akademického malíře Jaromíra Fajkuse
(25. 3. 1924 – 30. 6. 2009)Nabídka

Kytice pro maminku(V zákoutí).
Kytice pro maminku(V zákoutí)
1988, 18x26cm
olej na sololitu
18LS26Z887
rám 28x36cm

12 600,- Kč
Kvítka z louky.
Kvítka z louky
1993, 18x26cm
olej na sololitu
18LS26Z9321
rám 28x36cm

12 600,- Kč


Mimořádná cenová nabídka:

Rozkvetlý strom.
Rozkvetlý strom
1990, 18x26cm
olej na sololitu
18LS26Z909
rám 32x39cm

6 000,- Kč
Žlutý květ.
Žlutý květ
1993, 18x26cm
olej na sololitu
18LS26Z9310
rám 29x37cm

6 000,- Kč
Růžičky.
Růžičky
1999, 18x26cm
olej na sololitu
18LS26Z9913
rám 28x36cm

6 000,- Kč
Ladoňky.
Ladoňky
2003, 26x18cm
olej na sololitu
26LS18Z0314
rám 37x29cm

6 000,- Kč
Po koupeli.
Po koupeli
1986, 18x26cm
olej na sololitu
18LS26A8624
rám 28x36cm

6 000,- Kč


Pro fajnšmekry (v nabídce jen se sebezapřením):

Zdislava.
Zdislava
1975, 18x26cm
olej na sololitu
18LS26P753
rám 28x36cm

18 600,- Kč


Pro investory nebo pro speciální požadavky (obrazy a grafiky "in natura" bez rámů, zasklení, pasparty atd.):


V současnosti žádná nabídka.
Jak získat

Tyto stránky nejsou prodejní e-shop, slouží pouze k navázání kontaktu mezi dvěma fyzickými osobami - majitelem (nabízející) movité věci (položky - obrazu, grafiky apod.) a zájemcem (poptávající) o jeho nákup. Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře nevzniká poptávajícímu ani nabízejícímu žádný závazek.

Pokud chce poptávající získat některou z položek, vybere ukazatelem tlačítko "chci koupit" a stiskem levého tlačítka myši se přesune do formuláře pro zadání kontaktních údajů, který vyplní a odešle. Jeho přijetí potvrdí automatická zpráva zaslaná na uvedenou e-mailovou adresu. Jakmile to bude možné (obvykle téhož dne), zašle nabízející poptávajícímu e-mailem zprávu s přístupovým heslem pro zobrazení návrhu kupní smlouvy a platebních pokynů pomocí odkazu Návrh kupní smlouvy a platební pokyny na této stránce. Tuto smlouvu poptávající odsouhlasí zaplacením kupní ceny. Po obdržení platby odešle nabízející poptávajícímu smluvenou položku a certifikát pravosti, osvědčující uvedení této položky ve zdejším Katalogu výtvarných prací akad.malíře Jaromíra Fajkuse.

V případě, že na tlačítku u položky je uveden text "zamluveno", je položka již nějakým poptávajícím zamluvena, ale zatím není zaplacena. Jestliže poptávající do dohodnuté doby cenu položky nezaplatí, bude položka uvolněna dalším zájemcům.

Ve výjimečném případě, kdy by poptávající zaplatil cenu a nabízející by z jakéhokoliv důvodu nemohl odeslat položku poptávajícímu, vrátí (pošle) nabízející obratem peníze zpět poptávajícímu.

Proč mít umělecká díla

Velikou životnost, počítanou v desítkách a stovkách let, mají při správném použití obrazy a grafiky z klasických materiálů, jako jsou olejové barvy, plátno, lepenka nebo papír. Jen málo prakticky používaných věcí dokáže tak dlouho poskytovat užitek. Přitom pořizovací cena obrazu je (díky minimální nutné údržbě) prakticky jediným nákladem po celou dobu jejich životnosti. Z ekonomického pohledu jsou i při vyšší pořizovací ceně relativní roční náklady na tento typ užitku velice nízké právě z důvodu dlouhé životnosti. Tyto skutečnosti je třeba vzít v úvahu při posuzování ceny obrazu nebo grafiky.

Obraz ve výzdobě interiéru je dávný osvědčený způsob jak do strohého a jednotvárného prostředí přivést nahodilost nebo nepravidelnost, která je obvyklá v přírodě a člověka uklidňuje. Jako výseky světa odjinud a z jiného času vytvářejí rozmanitý svět, ve kterém se člověk cítí lépe. Člověku se dýchá jinak v pokoji plném obrazů a uměleckých předmětů než v laboratoři s pouze bílými stěnami. Přitom výtvarné dílo neruší a pozorovatel se jím nemusí zabývat. Pokud ale chce, může se na něj zadívat,představit si zobrazená místa i čas, připomenout si vlastní prožitky nebo jen relaxovat. Praktická výhoda obrazů a grafik je v jejich mobilitě, díky níž lze interiér podstatně obměnit pouhou změnou jejich rozmístění; při stěhování lze část interiéru, reprezentovanou právě obrazy, vzít s sebou.

Předmětem sběratelství mohou být obrazy i grafiky jako svědectví uplynulé doby, historického způsobu myšlení nebo žití. Sběratelská sbírka konzervuje na jednom místě setříděné předměty podle času, druhu nebo událostí s nimi spjatých. Lze sbírat obrazy určitého malíře, z určitého období, podle určitého tématu nebo určitého druhu. Největší sběratelé světa se neřídili okamžitou módou, ale vždy sbírali pouze ta umělecká díla, která se jim samým líbila. Mimořádně krásných uměleckých exemplářů si každý sběratel velmi cení a buď se jich nechce vzdát vůbec, nebo jedině za patřičně odpovídající cenu.

Investice do nákupu obrazů nebo grafik je i v historii používaným praktickým způsobem jak ochránit svůj majetek před měnovou inflací. Kupující se zbaví nadbytečné nekryté měny, podléhající inflaci, a obdrží věc, obraz nebo grafiku, která má svou vnitřní trvalou hodnotu. Po letech může takový investor svou investici prodat a obdržet svou měnu zpět ve stejné reálné hodnotě, jakou do ní vložil. Je potřeba vědět, že ZÁMĚRNÁ inflace (tj.znehodnocení měny, pokud by vše fungovalo podle přání správce naší měny; většinou je vyšší) 2% ročně znamená, že po 20 letech držení hotovosti se sníží její reálná hodnota téměř o polovinu (1,02^20 = 48,6%). Tato skutečnost znamená, že naše nekrytá měna je sice vhodná a používaná pro směňování zboží, ale je nevhodná pro dlouhodobé uchování hodnoty.Nákup obrazů nebo grafik je dlouhodobá investice, která může dávat užitek (v interiéru) a zároveň uchovávat hodnoty. Nákup obrazů nebo grafik z mimořádné cenové nabídky je příležitostí, jako získat dobrou investici za zlomek její skutečné hodnoty.

Skvělým dárkem mohou být krásné exempláře obrazů nebo grafik. Dárek k narozeninám, výročí svatby, svatební dar, dárek k odchodu do důchodu, jako ocenění za dobré služby a jiné, k těmto všem příležitostem se hodnotný obraz od opravdového umělce velice hodí. Lze volit méně nákladnou variantu ( některá grafika, oleje malého formátu v mimořádné cenové nabídce) nebo nákladnější (větší nebo vzácnější oleje a grafiky z běžné nabídky nebo nabídky "pro fajnšmekry").

Proč zrovna tady

Každé zde nabízené výtvarné dílo je originálním a jedinečným uměleckým výtvorem akademického malíře Jaromíra Fajkuse a nikdy neopustilo okruh jeho nejbližší rodiny. O pravosti tak z principu nemohou být žádné pochyby. Jde o díla "z první ruky".

Pro prevenci falzifikace při dalším prodeji jsou dostupná díla dokumentována a ke každému prodanému dílu je vydán originální certifikát - osvědčení o uvedení díla ve veřejně dostupném Katalogu výtvarných prací akademického malíře Jaromíra Fajkuse, kde je možno dotyčné dílo vyhledat. Tento katalog lze nalézt na internetu na adrese www.jaromir-fajkus.cz.

Uměleckých prací akademického malíře Jaromíra Fajkuse je omezené množství. Současná nabídka je velmi vhodná pro perspektivní investici.

V běžné nabídce jsou obrazy v kvalitním rámu, vhodné k okamžitému zavěšení na zeď. Jsou zde i uvedeny odkazy na aukce děl, která jsou aktuálně nabízena na aukčním portálu - tržišti - Aukro. Pokud se někdo chce zúčastnit této aukce, musí se přihlásit do Aukra podle jejich podmínek a přihodit si.

V mimořádné cenové nabídce jsou obrazy v kvalitním rámu, vhodné k okamžitému zavěšení na zeď. Do této nabídky jsou obrazy vybírány náhodně, pro oživení a umožnění občasného výhodného nákupu návštěvníkům webových stránek.

Přestože každý z nabízených obrazů je jedinečné a neopakovatelné dílo a každé z nich může být pro "svého" člověka výjimečné, přesto i zde existují rozdíly. Z tohoto důvodu jsouv nabídce "Pro fajnšmekry" obrazy z určitého pohledu výjimečné a zvláštní. Nelze příliš určit čím nebo jak jsou jiné, ale sběratelé jistě vědí. K nim je totiž tato nabídka nasměrována.

Nabídka "pro investory nebo pro speciální požadavky" přináší příležitost nakoupit "čistá" díla bez jakéhokoliv rámu. Je to první volba pro případy, že zájemce si chce sám vybrat způsob zarámování nebo typ rámu. V jiných případech obrazy bez rámu zjednodušují spekulativní investiční nákup obrazů, protože oproti obrazům v rámech jsou skladnější.

Často kladené otázky (FAQ)

Jak Vás mohu kontaktovat?
Dotazy a připomínky pište na adresu: obrazy.jaromir.fajkus@post.cz
Jak je to s poštovným ?
Poštovné a balné do ČR i do celé EU je zahrnuto v ceně položky. Cenu poštovného do ostatního světa domluvíme individuálně dle ceny poštovních služeb.
Je zásilka pojištěna ?
Ano, obrazy jsou zasílány jako cenný balík (tedy pojištěné). U drobných grafik s nižší cenou je způsob zaslání dohodnut individuálně.
Mohu obraz před zakoupením vidět ?
Ano, po odeslání kontaktního formuláře obdržíte v návrhu kupní smlouvy i možnost po dohodě vidět požadované položky osobně. Obvykle je třeba přijet do Havířova, ale v konkrétním případě se můžeme dohodnout individuálně.
Katalog<-Předchozí
 

© Dobruse Fajkusova 2014